BIỂU GIÁ KHUYẾN MÃI CHO CHẶNG BAY TỚI HONGKONG

1. Giá vé:

Hành trình:

  • HAN-HKG/OW: USD84
  • HAN-HA/RT: USD85

Hành trình: 

  • SGN-HKG/RT: USD75

2. THỜI GIAN ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI:

Áp dụng bán từ 27/07/2019 đến hết ngày 07/10/2019
Áp dung cho các hành trình khởi hành từ 26/07/2019 đến 29/12/2019
Thời điểm không áp dụng: 20 - 31/08/2019

3. ĐIỀU KIỆN:

Rebook: USD57
Refund: USD157 (Không hoàn vé đã sử dụng 1 phần)
Noshow: USD 157

(Bắt đầu từ 26/07/2019)

Lưu ý: Hong Kong Airline áp dụng chính sách miễn phí hoàn vé trong trường hợp có thư từ chối sở di trú Hong Kong.